High Performance Java event

Techtalks.bg is organising an event on java performance. Guests will be Kirk Pepperdine (some of our jug members met him at jCrete 2015), William Louth, Kees Jan and Izzet Mustafayev. Date: 10th October, 2015 Location: Rainbow Plaza, Sofia. Discount: 50TT for 50%...

BG-JUG: Hello, Twitter!

Българската Java потребителска група вече е регистрирана в туитър: http://twitter.com/#!/bgjug Освен за официално представяне в туитър, профилът ще бъде използван и за споделяне на новини, съобщения, обяви за събирания и семинари, т.е. всичко свързано с дейността ни. След кратко търсене, бяха добавени за следване около тридесет Java потребителски групи по света, както и някои Java-свързани профила, като например тези на Java, OpenJDK и IntelliJ IDEA. Каналите (lists) със съобщенията в групата са публични: Java News – http://twitter.com/#!/list/bgjug/java Канал за новини, засягащи предимно Java и свързаните технологии, събития и т.н. Java Users Groups over the World – http://twitter.com/#!/bgjug/jugs-over-the-world Канал на съобщенията идващи от останалите Java групи по света. Java IDE-related News – http://twitter.com/#!/bgjug/ide Канал, свързан със средите за разработка с Java (за момента е открит само туитър профилът на IntelliJ IDEA) All News – http://twitter.com/#!/bgjug/all-news Агрегатор на съобщенията от всички следвани профили. Това са само няколко примерни канала. Ако имате идеи за интересни/любими туитър профили, нови тематични канали (lists), свързани с Java света, ще ги добавим за следване в профила. Изобщо, всякакви идеи са добре дошли! 🙂 The Bulgarian Java Users Group is now on Twitter: http://twitter.com/#!/bgjug Apart of the official representation in Twitter, the account will be used also for sharing news, announcements for meetings and seminars, i.e. everything which concerns our activities. After a fast search, about thirty JUGs accounts in Twitter have been set to be followed, as well as some Java-related profiles like Java, OpenJDK and IntelliJ IDEA. The lists of messages are public: Java News – http://twitter.com/#!/list/bgjug/java Channel of news, concerning mainly Java-related technologies, events, etc. Java Users Groups over the World – http://twitter.com/#!/bgjug/jugs-over-the-world Channel for tweets from the followed JUGs over the World. Java IDE-related News – http://twitter.com/#!/bgjug/ide Channel, related to the Java...

BDD with JBehave

Преди месец, на семинар на Българската Java потребителска група, направих презентация, “BDD с JBehave и Selenium”, с която се опитах да представя концепцията за разработка на софтуер ръководена от поведението на софтуера (Behaviour Driven Development) и основите на JBehave (конкретна BDD технология). Презентацията съдържа още и пример, който онагледява как JBehave може да бъде интегриран със Selenium, във връзка с тестването на уеб интерфейси използвайки BDD. Презентацията може да бъде намерена на профила ми в Slideshare: BDD with JBehave and Selenium View more presentations from shadrik Кодът от примерите и самата презентация могат да бъдат свалени също и от Google Code хранилището на групата: http://tinyurl.com/6xoz4sp Кодът и презентацията са публикувани под CC-BY лиценз. Преди месец, на семинар на Българската Java потребителска група, направих презентация, “BDD с JBehave и Selenium”, с която се опитах да представя концепцията за разработка на софтуер ръководена от поведението на софтуера (Behaviour Driven Development) и основите на JBehave (конкретна BDD технология). Презентацията съдържа още и пример, който онагледява как JBehave може да бъде интегриран със Selenium, във връзка с тестването на уеб интерфейси използвайки BDD. Презентацията може да бъде намерена на профила ми в Slideshare: BDD with JBehave and Selenium View more presentations from shadrik Кодът от примерите и самата презентация могат да бъдат свалени също и от Google Code хранилището на групата: http://tinyurl.com/6xoz4sp Кодът и презентацията са публикувани под CC-BY...