BG-JUG: Hello, Twitter!

Българската Java потребителска група вече е регистрирана в туитър: http://twitter.com/#!/bgjug

Освен за официално представяне в туитър, профилът ще бъде използван и за споделяне на новини, съобщения, обяви за събирания и семинари, т.е. всичко свързано с дейността ни.

След кратко търсене, бяха добавени за следване около тридесет Java потребителски групи по света, както и някои Java-свързани профила, като например тези на JavaOpenJDK и IntelliJ IDEA.

Каналите (lists) със съобщенията в групата са публични:

 • Java News – http://twitter.com/#!/list/bgjug/java
  Канал за новини, засягащи предимно Java и свързаните технологии, събития и т.н.
 • Java Users Groups over the World – http://twitter.com/#!/bgjug/jugs-over-the-world
  Канал на съобщенията идващи от останалите Java групи по света.
 • Java IDE-related News – http://twitter.com/#!/bgjug/ide
  Канал, свързан със средите за разработка с Java (за момента е открит само туитър профилът на IntelliJ IDEA)
 • All News – http://twitter.com/#!/bgjug/all-news
  Агрегатор на съобщенията от всички следвани профили.
Това са само няколко примерни канала. Ако имате идеи за интересни/любими туитър профили, нови тематични канали (lists), свързани с Java света, ще ги добавим за следване в профила.
Изобщо, всякакви идеи са добре дошли! 🙂

The Bulgarian Java Users Group is now on Twitter: http://twitter.com/#!/bgjug

Apart of the official representation in Twitter, the account will be used also for sharing news, announcements for meetings and seminars, i.e. everything which concerns our activities.
After a fast search, about thirty JUGs accounts in Twitter have been set to be followed, as well as some Java-related profiles like JavaOpenJDK and IntelliJ IDEA.

The lists of messages are public:

The channels above are just a few examples. If you’ve got ideas, interesting/favourite twitter profiles, new topics (lists) proposals, related to the Java World, please let us know and they’ll be added to the account.
In general, any ideas are always welcome! 🙂

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *