jProfessionals Conference, 22.11.2015, COMPLETELY FREE

Logo_jprofessionals

We would like to invite you to a new conference. The stage is yours!

The name of the conference will be jProfessionals, it is meant to be a local Bulgarian conference with mostly, but not only, Bulgarian speakers. You will have a full day of different Java related topics and its first edition will be on 22nd of November in Sofia.

The conference will be fully community driven, its sponsors will be basically every Bulgarian Java User Group sponsor for 2015 (SAP Labs, EPAM, Luxoft, Trader.bg, Questers, Verint Systems and TechHuddle). This will not be an annual conference, instead we plan to make mini conference like that every 3-4 months!

So if you want to give it a try as a speaker or if you want to propose a nice topic, but you are not sure about the interest and scared from the big stage like jPrime, then this conference is for you!

The talks slots depend on you! You can speak the regular 45 minutes or you can speak 1 hour and 15 minutes if you like. Just let us know how much time you need (between 0:45h and 1:30h). You can submit your talk at BG JUG CFP page https://jug.bg/submit-a-talk/ . Just add in the description the talk duration with the description and specify that this is for jProfessionals and not for the regular monthly JUG seminars.

Lets make a bigger and better Java community, lets meet, lets talk, lets discuss and make 22th of November an awesome Sunday.

Register Now : https://www.eventbrite.com/e/jprofessionals-10-tickets-19026879910

When: 22th of November, 2015

Where: Hotel Vitosha, Sofia, Bulgaria

P.S. We may need some help at the day of the conference. If you want to help just send a mail to nayden@jug.bg

P.P.S. You can think about jProffesionals as a mini, but free jPrime, which is mostly in Bulgarian presented by people you probably know, people from our community.

Превод:

Здравейте! Искаме да ви поканим на една нова конференция. На която сцената е ваша!

Името на конференцията ще бъде jProfessionals и искаме тя да е предимно българска, но може да има и чужди лектори. Ще имате един цял ден с лекции свързани с Java. Първото й издание ще бъде на 22ри Ноември в София, България.

Конференцията е напълно организирана и създадена от Българското Java общност. Спонсори на конференцията са реално всички спонсори на Българската Java потребителска група за 2015 (SAP Labs, EPAM, Luxoft, Trader.bg, Questers, Verint Systems and TechHuddle). Тази конференция няма да е годишна конференция, вместо това планираме да правим подобна мини конференция всеки 3-4 месеца.

Така че, ако искате да се пробвате като лектор, или искате да предложите готина тема, но не сте сигурни за интереса и ви е страх от голямата сцена на jPrime или друга premium конференция, то тази конференция е за вас!

Продължителността на лекцията зависи от вас! Може да говорите нормалните 45минути, но може и да говорите час и 15 минути. Само ни кажете от колко време имате нужда когато submit-вате вашата тема. Предложенията подавайте на https://jug.bg/submit-a-talk/ , само добавете в описанието колко дълга да бъде лекцията и кажете, че това е лекция за jProfessionals, а не за месечните семинари, които нашия JUG организира.

Нека направим едно по-голяма и по-добра Java общност, да се срещнем, да говорим, да обсъждаме и нека да направим 22ри Ноември една невероятна Неделя.

Регистрация https://www.eventbrite.com/e/jprofessionals-10-tickets-19026879910

Кога : 22ри Ноември, 2015

Къде: Хотел Витоша, София, България

П.П. Може би ще имаме нужда от помощ в деня на конференцията. Ако искате да помогнете пишете на nayden@jug.bg

П.П.П. Може да мислите за jProffesionals като малка, но безплатна подобна на jPrime конференция, но предимно с лекции на Български и лектори, които сигурно познавате.