REST with Spring HATEOAS

Some days ago there was a seminar held by the Bulgarian Java User Group with topic “REST, HATEOAS, Novelties in JAX-RS 2.0 & Spring HATEOAS”. I talked about the Spring HATEOAS related piece presenting a small demo project I developed beforehand with Spring HATEOAS. The code along with a few wiki pages with rough explanations of what is done and how to be used are available on my GitHub...

DBMS_OUTPUT in Oracle’s SQL Developer

Отпечатването на съобщения в конзолата с цел дебъгване с SQL Developer се прави по следния начин: В подпрозореца Dbms Output се избира: Избираме към коя база да се свържем: Добавяме малък скрипт за тест на отпечатването: DECLARE BEGIN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('boo'); END; / Съответно нашия низ бива отпечатан в конзолните прозорци Script Output и Dbms Output: anonymous block completed boo Отпечатването на съобщения в конзолата с цел дебъгване с SQL Developer се прави по следния начин: В подпрозореца Dbms Output се избира: Избираме към коя база да се свържем: Добавяме малък скрипт за тест на отпечатването: DECLARE BEGIN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('boo'); END; / Съответно нашия низ бива отпечатан в конзолните прозорци Script Output и Dbms Output: anonymous block completed...

Обхождане на списък от стойности в Oracle PL/SQL

Бележка: Изпълнение на цикъл върху списък от стойности (числови, низови и др.), които не са извлечени чрез заявка в PL/SQL, може стане по следния начин: DECLARE -- 1. declare a list type TYPE STR_LIST_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(15); -- 2. declare the variable of the list V_STR_VALUES STR_LIST_TYPE; -- 3. optional variable to store single values V_STR_VALUE VARCHAR2(15); BEGIN -- 4. initialize the list of values to be iterated in a for-loop V_STR_VALUES := STR_LIST_TYPE('String 1','String 2'); -- 5. iterating over the values FOR INDX IN V_COLUMN_NAMES.FIRST..V_COLUMN_NAMES.LAST LOOP -- 6. accessing the value itself V_STR_VALUE := V_STR_VALUES(INDX); END LOOP; END; Бележка: Изпълнение на цикъл върху списък от стойности (числови, низови и др.), които не са извлечени чрез заявка в PL/SQL, може стане по следния начин: DECLARE -- 1. declare a list type TYPE STR_LIST_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(15); -- 2. declare the variable of the list V_STR_VALUES STR_LIST_TYPE; -- 3. optional variable to store single values V_STR_VALUE VARCHAR2(15); BEGIN -- 4. initialize the list of values to be iterated in a for-loop V_STR_VALUES := STR_LIST_TYPE('String 1','String 2'); -- 5. iterating over the values FOR INDX IN V_COLUMN_NAMES.FIRST..V_COLUMN_NAMES.LAST LOOP -- 6. accessing the value itself V_STR_VALUE := V_STR_VALUES(INDX); END LOOP;...

Call for Authors/Editors

Книга “Класически шаблони за дизайн” Стартираме нова итерация за писане на книгата с отворен код за “Класически шаблони за дизайн” http://code.google.com/p/design-patterns-book/. Търсим автори и редактори, които да се включат в проекта. Свободните теми за писане са следните: Глава 6. Абстрактна фабрика (Abstract Factory) Глава 9. Прототип (Prototype) Глава 10. Сингълтон (Singleton) Глава 13. Композиция (Composite) Глава 16. Миниобект (Flyweight) Глава 18. Верига от отговорности (Chain of Responsibility) Глава 21. Итератор (Iterator) Глава 22. Посредник (Mediator) Глава 25. Състояние (State) Глава 29. Многослойна архитектура (Multilayer Architecture) Глава 30. Модел-Представяне-Контролер (MVC) Наличните теми за редакция са: Глава 15. Фасада (Facade) Глава 23. Мементо (Memento) Ако имате желание да се включите в екипа, ни пишете на design.patterns.book.team [at] gmail.com Ще Ви бъдем благодарни, ако разпространите това съобщение сред приятели, познати и колеги, които биха били заинтересовани. Книга “Класически шаблони за дизайн” Стартираме нова итерация за писане на книгата с отворен код за “Класически шаблони за дизайн” http://code.google.com/p/design-patterns-book/. Търсим автори и редактори, които да се включат в проекта. Свободните теми за писане са следните: Глава 6. Абстрактна фабрика (Abstract Factory) Глава 9. Прототип (Prototype) Глава 10. Сингълтон (Singleton) Глава 13. Композиция (Composite) Глава 16. Миниобект (Flyweight) Глава 18. Верига от отговорности (Chain of Responsibility) Глава 21. Итератор (Iterator) Глава 22. Посредник (Mediator) Глава 25. Състояние (State) Глава 29. Многослойна архитектура (Multilayer Architecture) Глава 30. Модел-Представяне-Контролер (MVC) Наличните теми за редакция са: Глава 15. Фасада (Facade) Глава 23. Мементо (Memento) Ако имате желание да се включите в екипа, ни пишете на design.patterns.book.team [at] gmail.com Ще Ви бъдем благодарни, ако разпространите това съобщение сред приятели, познати и колеги, които биха били...

Семинар “Eclipse plug-in development”

Днес, 21.03.2013 г, ще се проведе семинар на тема “Eclipse plug-in development” пред българската Java потребителска група (BG-JUG). Семинарът ще бъде в зала 299 на ФМИ с начало19:00 ч. Повече за семинара На семинара ще бъдат разгледани следните въпроси: Кратка история и развитие на платформата Eclipse OSGi и реализация в Eclipse Архитектура и основни компоненти на платформата Eclipse Структура на Eclipse Разработване на плъгини за Eclipse По време на семинара ще се наблегне и на новостите в e4. Лектори Лектори на семинара ще бъдат Мартин Тошев и Дмитрий Александров. Това е обявата на събитието и на сайта на BG-JUG. Днес, 21.03.2013 г, ще се проведе семинар на тема “Eclipse plug-in development” пред българската Java потребителска група (BG-JUG). Семинарът ще бъде в зала 299 на ФМИ с начало19:00 ч. Повече за семинара На семинара ще бъдат разгледани следните въпроси: Кратка история и развитие на платформата Eclipse OSGi и реализация в Eclipse Архитектура и основни компоненти на платформата Eclipse Структура на Eclipse Разработване на плъгини за Eclipse По време на семинара ще се наблегне и на новостите в e4. Лектори Лектори на семинара ще бъдат Мартин Тошев и Дмитрий Александров. Това е обявата на събитието и на сайта на...