DBMS_OUTPUT in Oracle’s SQL Developer

Отпечатването на съобщения в конзолата с цел дебъгване с SQL Developer се прави по следния начин: В подпрозореца Dbms Output се избира: Избираме към коя база да се свържем: Добавяме малък скрипт за тест на отпечатването: DECLARE BEGIN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('boo'); END; / Съответно нашия низ бива отпечатан в конзолните прозорци Script Output и Dbms Output: anonymous block completed boo Отпечатването на съобщения в конзолата с цел дебъгване с SQL Developer се прави по следния начин: В подпрозореца Dbms Output се избира: Избираме към коя база да се свържем: Добавяме малък скрипт за тест на отпечатването: DECLARE BEGIN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('boo'); END; / Съответно нашия низ бива отпечатан в конзолните прозорци Script Output и Dbms Output: anonymous block completed...