Обхождане на списък от стойности в Oracle PL/SQL

Бележка: Изпълнение на цикъл върху списък от стойности (числови, низови и др.), които не са извлечени чрез заявка в PL/SQL, може стане по следния начин: DECLARE -- 1. declare a list type TYPE STR_LIST_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(15); -- 2. declare the variable of the list V_STR_VALUES STR_LIST_TYPE; -- 3. optional variable to store single values V_STR_VALUE VARCHAR2(15); BEGIN -- 4. initialize the list of values to be iterated in a for-loop V_STR_VALUES := STR_LIST_TYPE('String 1','String 2'); -- 5. iterating over the values FOR INDX IN V_COLUMN_NAMES.FIRST..V_COLUMN_NAMES.LAST LOOP -- 6. accessing the value itself V_STR_VALUE := V_STR_VALUES(INDX); END LOOP; END; Бележка: Изпълнение на цикъл върху списък от стойности (числови, низови и др.), които не са извлечени чрез заявка в PL/SQL, може стане по следния начин: DECLARE -- 1. declare a list type TYPE STR_LIST_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(15); -- 2. declare the variable of the list V_STR_VALUES STR_LIST_TYPE; -- 3. optional variable to store single values V_STR_VALUE VARCHAR2(15); BEGIN -- 4. initialize the list of values to be iterated in a for-loop V_STR_VALUES := STR_LIST_TYPE('String 1','String 2'); -- 5. iterating over the values FOR INDX IN V_COLUMN_NAMES.FIRST..V_COLUMN_NAMES.LAST LOOP -- 6. accessing the value itself V_STR_VALUE := V_STR_VALUES(INDX); END LOOP;...