Петъчно откритие

Днес случайно открих, че под Windows 7, когато се използва фонетичната кирилица, при натискане на Shift + X, се извежда удареното и, т.е. ‘ѝ’. Първоначално ми се стори странно и се зачудих защо създателите на фонетичната кирилица са използвали клавиша ‘Х’,  който се използва въвеждането на ‘ь’. След това си спомних, че Мишо Стойнов отбеляза преди 2-3 години, че в българския език нямаме дума, която започва с ‘ь’. Следователно, не би трябвало да има изречение, което да започва с тази дума. От тук заключаваме, че на практика нямаме нужда от главна буква за “ер малък”. Предполагам това е била и причината да я изберат за въвеждането на ‘ѝ’. Съответно, следващият въпрос е, как ще се реши проблемът с главната буква за ‘ѝ’? По аналагия на разсъжденията за ‘ь’ обаче, се досещаме, че не бихме започнали изречение с ‘ѝ’, нито пък има дума, която да започва с тази буква. Затова се усмихваме и мислено поздравяваме създателите на фонетичната кирилица за хитрата, комбинация! =) Днес случайно открих, че под Windows 7, когато се използва фонетичната кирилица, при натискане на Shift + X, се извежда удареното и, т.е. ‘ѝ’. Първоначално ми се стори странно и се зачудих защо създателите на фонетичната кирилица са използвали клавиша ‘Х’,  който се използва въвеждането на ‘ь’. След това си спомних, че Мишо Стойнов отбеляза преди 2-3 години, че в българския език нямаме дума, която започва с ‘ь’. Следователно, не би трябвало да има изречение, което да започва с тази дума. От тук заключаваме, че на практика нямаме нужда от главна буква за “ер малък”. Предполагам това е била и причината да я изберат за въвеждането на ‘ѝ’. Съответно, следващият въпрос е, как...