Сваляне на конкретна версия на FF

Конкретна версия на Firefox може да бъде свалена от следния адрес:

http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-[VERSION]&os=win&lang=en-US

където [VERSION] е желаната версия. Например за версия 5.0 URL-ът ще бъде: http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-5.0&os=win&lang=en-US