ScalePatrick’s Java Beer in Plovdiv

До всички Java ентусиасти и фенове на бирата!

Можете ли да се сетите за нещо по-добро от гърне пълно със злато? Какво ще кажете за халба пълна с бира?

На 17-и март ще обединим старата ирландска традиция за деня на Св. Патрик с най-вълнуващото бирено IT събитие в една незабравима Java Beer вечер. Бира ще се лее, ирландско ще се пее и ще си говорим за Java. 🙂

Събитието ще последва конференцията JProfessionals, която за втори път ще се проведе в Пловдив. Забавлението е гарантирано, защото ScaleFocus отново ще се погрижат за доброто настроение, почерпката и приятната компания. Приготвили сме още приятни изненади в духа на празника.

Очакваме ви!

Къде: Groove Music&Art – в сърцето на Капана, Пловдив

Кога: 17.03.2018

Начало: 19:00 – безкрай

To all Java enthusiasts and beer lovers!

Can you think of something better than a pot of gold? What about a jug of beer?

On the 17th of March we will combine the old Irish tradition for the Saint Patrick’s Day with the most exciting IT Beer event in Bulgaria to experience one more unforgettable Java Beer night.We will drink beer, sing Irish and talk about Java. 🙂

The event will follow the whole-day JProfessionals on tour: Plovdiv, second edition event.

Fun is guarantied because ScaleFocus will provide the beer and treats and also the good mood and company. Many surprises, inspired by Saint Patrick’s Day, are waiting for you! Join us!

Where: Groove Music&Art – in the heart of KAPANA, Plovdiv

When: 17.03.2018

Starts at: 19:00 – never ending party 🙂