Primitives in generics workshop

Кога: 29.01.2015, 19 часа
Къде: ФМИ, зала 326
Тема: “Primitives in generics workshop”
Резюме:

Всички знаем, че в Java имаме примитивни типове (int, boolean, long) и reference типове (всички наследници на java.lang.Object, влкючително и масивите). В OpenJDK обаче има проект наречен Valhalla, чиято цел е да сближи двата свята. В момента хората в Oracle и останалите committer-и по проекта са се концентрирали върху имплементирането на възможността да използваме примитивни типове като параметри на generics. Т.е. да може да правим нещо такова:

List<int> intList = new ArrayList<>();

С колегите от Българската Java User група решихме на този ранен стадий от работата по проекта да ви представим какъв е напредъка и заедно да експериментираме с различните възможности, които ни се предоставят. Програмата на семинара ще е следната:
1) Въведение в състоянието на generics в проекта Valhalla: каква е била имплементацията до момента, каква ще е промяната и какво ще можем да правим оттук насетне
2) На специално подготвена виртуална машина (ще ви пратим връзка за сваляне в следващите дни) ще експериментираме с писането на програми използващи новите функционалности

За тези, които не искат да свалят виртуалната машина, а искат да работят на своя компютър, това, което трябва да направите, е да клонирате valhalla repo-то:

hg clone http://hg.openjdk.java.net/valhalla/valhalla valhalla

И след това да пуснете get_source.sh, configure и make images.

Имайте предвид, че резултатите от project Valhalla няма да влязат в Java 9 и ще е борба да влязат Java 10. Т.е. това, което ще правим ще е налично за широката публика след 4-5 години!