Въведение в Kotlin – островът е хубав, но езикът още повече !

Въведение в Kotlin – островът е хубав, но езикът още повече !

В лекцията ще разгледаме езикът Kotlin от JetBrains, като минем през инсталацията на компилатора и се впуснем в синтаксиса и някои от възможностите му. Ще обърнем внимание на някои паралели между Kotlin и Java, както и част от функционалната парадигма на езика.

Кога: 22ри Март, 2016, 19:00
Къде: Софийски Университет, ФМИ, Зала 325

Лектор: Иван Йонков