BG-JUG: Hello, Twitter!

Българската Java потребителска група вече е регистрирана в туитър: http://twitter.com/#!/bgjug Освен за официално представяне в туитър, профилът ще бъде използван и за споделяне на новини, съобщения, обяви за събирания и семинари, т.е. всичко свързано с дейността ни. След кратко търсене, бяха добавени за следване около тридесет Java потребителски групи по света, както и някои Java-свързани профила, като например тези на Java, OpenJDK и IntelliJ IDEA. Каналите (lists) със съобщенията в групата са публични: Java News – http://twitter.com/#!/list/bgjug/java Канал за новини, засягащи предимно Java и свързаните технологии, събития и т.н. Java Users Groups over the World – http://twitter.com/#!/bgjug/jugs-over-the-world Канал на съобщенията идващи от останалите Java групи по света. Java IDE-related News – http://twitter.com/#!/bgjug/ide Канал, свързан със средите за разработка с Java (за момента е открит само туитър профилът на IntelliJ IDEA) All News – http://twitter.com/#!/bgjug/all-news Агрегатор на съобщенията от всички следвани профили. Това са само няколко примерни канала. Ако имате идеи за интересни/любими туитър профили, нови тематични канали (lists), свързани с Java света, ще ги добавим за следване в профила. Изобщо, всякакви идеи са добре дошли! 🙂 The Bulgarian Java Users Group is now on Twitter: http://twitter.com/#!/bgjug Apart of the official representation in Twitter, the account will be used also for sharing news, announcements for meetings and seminars, i.e. everything which concerns our activities. After a fast search, about thirty JUGs accounts in Twitter have been set to be followed, as well as some Java-related profiles like Java, OpenJDK and IntelliJ IDEA. The lists of messages are public: Java News – http://twitter.com/#!/list/bgjug/java Channel of news, concerning mainly Java-related technologies, events, etc. Java Users Groups over the World – http://twitter.com/#!/bgjug/jugs-over-the-world Channel for tweets from the followed JUGs over the World. Java IDE-related News – http://twitter.com/#!/bgjug/ide Channel, related to the Java...