Nashorn: JavaScript runtime за JVM

Кога: 25.02.2015, 19 часа
Къде: ФМИ, зала 326
Тема: “Nashorn”
Резюме:

– Java(Script) – обстойно разглеждане на Nashorn
– Общо описание и описание на среда за разработка на Nashorn приложения
– Проектът Avatar с конкретни примерни проекти

Лектор:  Дмитрий Александров