REST, HATEOAS, Novelties in JAX-RS 2.0 & Spring HATEOAS

Кога: 10 ноември 2014 (понеделник), 19 часа
Къде: зала 326, ФМИ

Тема: REST, HATEOAS, Novelties in JAX-RS 2.0 & Spring HATEOAS

Инструкции за hands-on: Как да подготвите средата за hands-on частта, може да научите от този документ.
Резюме: Семинарът ще представи актуални тенденции при използването на Web като приложна платформа, архитектурния стил REST, HATEOAS, както и две конкретни софтуерни платформи Java EE 7: JAX-RS 2.0 и Spring HATEOAS.
План:
1. Introduction to REST as highly-scalable, extensible, fault tolerat, recoverable, secure, loosely coupled WebApp architectural style
2. Richardson Maturity Model of Web Applications
3. REST patterns & anti-patterns
4. Novelties – HTTP PATCH method, Link header, custom vnd.*[+json/xml] formats, client & server content negotiation,
5. Generic hypermedia json representation formats (poll & discussion),
6. WADL – pros.& cons. use-cases, why not make it dynamic? (предложение + дискусия на REST metadata подходи)
7. Практическа реализация на REST HATEOAS с JAX-RS и Spring HATEOAS + handson tutorial + някои идеи (под формата на код:) от личен опит.
Лектори: Траян Илиев [IPT, http://iproduct.org/] и Николай Василев