JBoss Arquillian библиотека за тестване на Java приложения

Кога: 27.10.2014 (понеделник), 19 часа
Къде: зала 326, ФМИ
Тема: “Test it! Unit, mocking and in-container. Meet Arquillian!”
Резюме: Семинарът ще представи една от съвременни библиотеки за тестване на Java приложения – Arquillian.
Слайдове: тук
Теми:
– Unit, functional and integration testing – revision
– Unit testing Java EE applications
– Using Mockito for testing Java EE applications
– In-container tests with Arquillian
– Setting-up Arquillian
– Writing your own in-container tests
– Advanced tests with Arquillian

Лектор: Иван Ст. Иванов, SAP