Java Beer @ No Sense, Plovdiv in April, 2022

WHERE: No sense club in Plovdiv.

When: 15th April at 19:00, 2022

Description:

Здравейте, машини,

С това хубаво време идват и нови Java Бири.

Срещаме се с екипа на Nexo!

Въоръжете се с най-широки усмивки, за да пийнем бира, между наздравици да си поговим за Java и уникални продукти, създадени в България.