Eclipse plug-in development

Обява

Обявата за събитието може да бъде свалена като файл от тук.

План 

19:00 – 21:00 Eclipse plug-in development
Лектори: Мартин Тошев и Дмитрий Александров
презентация|демонстрация

Eclipse plug-in development

На семинара ще бъдат разгледани следните въпроси:

  1. Кратка история и развитие на платформата Eclipse
  2. OSGi и реализация в Eclipse
  3. Архитектура и основни компоненти на платформата Eclipse
  4. Структура на Eclipse
  5. Разработване на плъгини за Eclipse

По време на семинара ще се наблегне и на новостите в e4.

За лекторите

Лектори на семинара ще са Мартин Тошев и Дмитрий Александров – разработчици с дългогодишен опит.

Обява

Обявата за събитието може да бъде свалена като файл от тук.

План 

19:00 – 21:00 Eclipse plug-in development
Лектори: Мартин Тошев и Дмитрий Александров
презентация|демонстрация

Eclipse plug-in development

На семинара ще бъдат разгледани следните въпроси:

  1. Кратка история и развитие на платформата Eclipse
  2. OSGi и реализация в Eclipse
  3. Архитектура и основни компоненти на платформата Eclipse
  4. Структура на Eclipse
  5. Разработване на плъгини за Eclipse

По време на семинара ще се наблегне и на новостите в e4.

За лекторите

Лектори на семинара ще са Мартин Тошев и Дмитрий Александров – разработчици с дългогодишен опит.