Документно-ориентирани бази от данни: MongoDB и CouchDB

План 

18:00 – 20:00 Документно-ориентирани бази от данни: MongoDB и CouchDB
Лектори: Данаил Алексиев и Николай Томитов
презентация | запис-ч.1 | запис-ч.2

Документно-ориентирани бази от данни: MongoDB и CouchDB

На семинара ще бъдат изложени следните точки:

 1. Въведение. JSON формат за представяне на данните.
 2. Основни понятия при ДОБД.
 3. Основни разлики с релационните бази от данни.
 4. Кратко представяне на двата най-популярни безплатни продукта за ООБД – CouchDB и МongoDB.
 5. Основни операции при ДОБД (добавяне, изтриване, промяна и избиране на елементи).
 6. Начини за индексиране и ускоряване на бързодействието при ДОБД.
 7. Представяне на операции специфични за ДОБД – агрегиране и MapReduce.
 8. Представяне на примерно приложение изполвайки и двата представени продукта.
 9. Примери за реализация на ДОБД в големи компаниии и продукти (Google, Azure, и др.)

За лекторите

Лектори на семинара ще са Данаил Алексиев (Axway) и Николай Томитов (NGP) – разработчици с дългогодишен опит и преподаватели в учебен център SoftAcad.

План 

18:00 – 20:00 Документно-ориентирани бази от данни: MongoDB и CouchDB
Лектори: Данаил Алексиев и Николай Томитов

Документно-ориентирани бази от данни: MongoDB и CouchDB

На семинара ще бъдат изложени следните точки:

 1. Въведение. JSON формат за представяне на данните.
 2. Основни понятия при ДОБД.
 3. Основни разлики с релационните бази от данни.
 4. Кратко представяне на двата най-популярни безплатни продукта за ООБД – CouchDB и МongoDB.
 5. Основни операции при ДОБД (добавяне, изтриване, промяна и избиране на елементи).
 6. Начини за индексиране и ускоряване на бързодействието при ДОБД.
 7. Представяне на операции специфични за ДОБД – агрегиране и MapReduce.
 8. Представяне на примерно приложение изполвайки и двата представени продукта.
 9. Примери за реализация на ДОБД в големи компаниии и продукти (Google, Azure, и др.)

За лекторите

Лектори на семинара ще са Данаил Алексиев (Axway) и Николай Томитов (NGP) – разработчици с дългогодишен опит и преподаватели в учебен център SoftAcad.