Системи за пълнотекстово търсене: ElasticSearch и Solr

Обява

Обявата за събитието може да бъде свалена като файл от тук.

План 

19:00 – 21:00 Системи за пълнотекстово търсене: ElasticSearch и Solr
Лектори: Божидар Пенчев и Павел Пенчев
презентация

Системи за пълнотекстово търсене: ElasticSearch и Solr

Пълнотекстовото търсене е неразделна част от нашето компютърно ежедневие, било то в интернет или на мобилния ни телефон. С нарастването на обемите от данни системите за търсене трябва да подържат лесна мащабируемост, да гарантират гъвкавост и устойчивост на грешки. Фокусът на лекцията е сравнение между Solr и ElasticSearch – две популярни Java системи за пълнотекстово търсене. Ще бъдат разгледани в детайли архитектурата им, възможностите им за работа в разпределена среда и конкретното им приложение за система за търсене в (почти) реално време.

За лекторите

Божидар Пенчев и Павел Пенчев са Java разработчици/архитекти във Fredhopper, водещият доставчик на софтуер за търсене и таргетиране за електронни магазини. Те имат общо четиринадесет години опит в реализацията на множество Java EE проекти от различен мащаб, като в последния проект използват интензивно системи за търсене и в cloud среда.

Благодарности

Българската Java потребителска група (BGJUG) изказва благодарности на инициатора на събитието – фирма Fredhopper и на фирма Телерик, която предоставя залата, където ще се състои.