Сваляне на конкретна версия на FF

Конкретна версия на Firefox може да бъде свалена от следния адрес: http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-[VERSION]&os=win&lang=en-US където [VERSION] е желаната версия. Например за версия 5.0 URL-ът ще бъде: http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-5.0&os=win&lang=en-US Конкретна версия на Firefox може да бъде свалена от следния адрес: http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-[VERSION]&os=win&lang=en-US където [VERSION] е желаната версия. Например за версия 5.0 URL-ът ще бъде:...

Промяна на местоположението на Maven-хранилището на локалния компютър

Рано или късно, след една, две или няколко преинсталации на операционната система, всеки от нас достига до извода, че трябва да инсталира потребителските програми на дял/твърд диск, различен от системния. Да, но повечето програми, при инсталиране имат предефинирани настройки, които обикновено (поне в случая с Windows) очакват, че инсталацията на сътоветната програма е на системния дял. Подобен е случая и с Eclipse и Maven. Промяна на Maven хранилището на локалния компютър Дори Maven да е инсталиран на  дял различен от системния, по подразбиране Maven хранилището  на локалния компютър се очаква, че ще бъде по подразбиране точно на системния дял: за Windows (Vista/7) то е в  C:\Users\<WINDOWS_USERNAME>\.m2\repository за  Linux в ~/.m2/repository Ако искаме да променим местоположението на локалното хранилище, да бъде на дял различен от системния например, единственото, което е нужно да направим е да променим конфигурационния файл на Maven – settings.xml, намиращ се в инсталационната директория на Maven. За целта, разкоментираме тагът localRepository и добавяме пътя до новата директория, която ще бъде използвана за хранилище: <settings> ... <localRepository>/path/to/local/repo/</localRepository> ... </settings> В моя случай, промяната изглежда по следния начин: <settings> ... <localRepository>D:/config/maven/.m2/repository</localRepository> ... </settings> Eclipse и новото хранилище По подразбиране Eclipse използва собствена инстанция на Maven. За локално хранилище, по подразбиране, използва следните папки: за Windows (Vista/7) в  C:\Users\<WINDOWS_USERNAME>\.m2\repository за  Linux в ~/.m2/repository Ако инсталираме Maven на място различно от това по подразбиране и конфигурираме локалното хранилище да бъде на място различно от това, което се очаква по принцип, инсталирането на генерираните от Maven архиви (jar,war, и т.н.) в локалното хранилище, ще се записват на новоуказаното място. Ако не отразим тези промени и в Eclipse, той ще използва собствената инстанция на Maven и собствени настройки за локално Maven хранилище. Съответно, ако Eclipse не намери папката .m2/repository в директорията на текущия потребител (user.home)...

BDD with JBehave

Преди месец, на семинар на Българската Java потребителска група, направих презентация, “BDD с JBehave и Selenium”, с която се опитах да представя концепцията за разработка на софтуер ръководена от поведението на софтуера (Behaviour Driven Development) и основите на JBehave (конкретна BDD технология). Презентацията съдържа още и пример, който онагледява как JBehave може да бъде интегриран със Selenium, във връзка с тестването на уеб интерфейси използвайки BDD. Презентацията може да бъде намерена на профила ми в Slideshare: BDD with JBehave and Selenium View more presentations from shadrik Кодът от примерите и самата презентация могат да бъдат свалени също и от Google Code хранилището на групата: http://tinyurl.com/6xoz4sp Кодът и презентацията са публикувани под CC-BY лиценз. Преди месец, на семинар на Българската Java потребителска група, направих презентация, “BDD с JBehave и Selenium”, с която се опитах да представя концепцията за разработка на софтуер ръководена от поведението на софтуера (Behaviour Driven Development) и основите на JBehave (конкретна BDD технология). Презентацията съдържа още и пример, който онагледява как JBehave може да бъде интегриран със Selenium, във връзка с тестването на уеб интерфейси използвайки BDD. Презентацията може да бъде намерена на профила ми в Slideshare: BDD with JBehave and Selenium View more presentations from shadrik Кодът от примерите и самата презентация могат да бъдат свалени също и от Google Code хранилището на групата: http://tinyurl.com/6xoz4sp Кодът и презентацията са публикувани под CC-BY...