Втора сбирка на екипа на книгата “Класически шаблони за дизайн”

За сбирката Книга “Класически шаблони за дизайн” След първата организационна сбирка (която се състоя на 19.12.20011) и края на първата итерация от проекта за написването на книга за класически шаблони за (софтуерен) дизайн, екипът на книгата реши да се събере отново и втората сбирка ще се състои на 17.03.2012 (събота) от 10 ч, в учебен център “SoftAcad”, намиращ се на следния адрес: ул. Проф. Кирил Попов 27, кв. Студентски град, гр. София [карта] За хората, които не са в България и не могат да присъстват физически, ще могат да “присъстват” чрез WebEx конферентен разговор. За целта просто трябва да ни уведомят. Някои от по-важните теми на сбирката ще са следните: Състояние на проекта Ретроспекция на работата до момента (какво мина добре, какво не чак толкова, какво е добре да започнем да правим и т.н.) Обсъждане на критериите за изключване на несериозни/немотивириани автори от екипа Организация и продължителност на бъдещите итерации Избиране на автори и редактори на оставащите теми от книгата За проекта Целта на проекта е да се създаде оригинална българска книга с отворен код, по подобие на книгите “Въведение в програмирането с Java” и “Въведение в програмирането със С#”, която предоставя изчерпателна и актуална информация за шаблоните за софтуерен дизайн (design patterns), служейки еднакво добре, както за въведение в материята, така и като справочник. Като евентуално начало на поредица от книги за шаблони за софтуерен дизайн, тази книга ще обхваща най-често използваните (“класически”) шаблони за софтуерен дизайн (GoF patterns). Ако всичко приключи добре, инициативата може да продължи с други поредица от проекти за написване на книги за архитектурни шаблони, интеграционни шаблони, шаблони за конкурентно програмиране и т.н. Друга цел...

Въведение в програмирането със C#

Наков и колектив – Въведение в програмирането със С# Снощи научих, че официално е излязла и втората книга, в чието писане взех участие – “Въведение в програмирането със С#”. Малко данни за нея: Книгата е подробно ръководство по основи на програмирането, структури от данни и алгоритмично мислене. Информацията в нея е изцяло базирана на материала от предшестващата я “Въведение в програмирането с Java”, като на местата, където бе нужно, материалът бе преработен и разширен. Както се подразбира от заглавието на книгата, за илюстрация на концепциите и съпровождащите ги примери, са използвани платформата .NET и езикът C#. Ето и по-синтезирано описание на съдържанието от самият сайт на книгата: В нея се разглеждат серия уроци по програмиране – от основите на програмирането, среда за разработка, променливи, оператори, масиви и цикли до по-сложни концепции като рекурсия, фундаментални структури от данни и класически алгоритми, списъчни структури, дървета и дървовидни структури, графи, хеш-таблици, оценяване сложността на алгоритми, принципи на обектно-ориентираното програмиране (ООП), LINQ заявки, конструиране на качествен програмен код и решаване на изпитни задачи. Всяка глава от книгата, следвайки традицията на “Въведение в програмирането  с Java”, е съпътствана с много примери и задачи за упражнение в края на урока. Също така, към книгата има допълнителни материали: Презентации по учебното съдържание: http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/prezentacii/ Видеозаписи от учебни часове, водени по книгата: http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/video-lekcii/ Книгата с отворен код, като електронното издание е безплатно и може да бъде свалено както от официалния сайт – http://www.introprogramming.info/, така и от работния – http://code.google.com/p/introcsharpbook. Книгата може да бъде четена и онлайн на следния адрес – http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/read-online/. По последни данни, хартиеното издание се очаква да излезе в края на септември. Въпреки, че “Въведение в програмирането с Java” ми...

Сбъдната мечта

Когато в началото на 2005 спрях да водя упражненията във факултета, си мечтаех да напиша две ръководства – едното за въведение с програмирането с Java и едно за работа със структури от данни. Започнах да ги пиша паралелно, но всичко вървеше много бавно. След престоя в Шефилд, може да се каже, че замразих дълбоко работата по тази идея, поради тривиалното “липса на време”. Миналата година, в един късен юлски следобед Светлин прати писмо до всички желаещи да се включат в писането на книга за въведение в програмирането с Java. Прочитайки още първите редове на писмото знаех, че ще участвам. Естествено, не съм я писал само аз. Включих се само с две глави, но съм доволен. От избора на главите и от работата си   Дадох всичко от себе си и мисля, че се получи много добре От няколко месеца, окончателния вариант на книгата е свободен за сваляне в интернет, а от няколко дена и книгата е вече факт и на хартия Да се надяваме, че ще е полезна на хората, които се интересуват от програмиране с Java И така Макар и с частично лично участие в инициативата, мечтата ми се сбъдна! Коя е следващата подред Когато в началото на 2005 спрях да водя упражненията във факултета, си мечтаех да напиша две ръководства – едното за въведение с програмирането с Java и едно за работа със структури от данни. Започнах да ги пиша паралелно, но всичко вървеше много бавно. След престоя в Шефилд, може да се каже, че замразих дълбоко работата по тази идея, поради тривиалното “липса на време”. Миналата година, в един късен юлски следобед Светлин прати писмо до...