Академия

Българската Java потребителска група предоставя напълно БЕЗПЛАТНА (като в безплатна Java) цялостна академия, която предоставя основните познания необходими на един професионален Java разработчик. Единственото предварително изискване е подходяща мотивация и по няколко часа седмично необходими за предоставените материали и упражнения. Сесиите за предоставени на английски и български език.

Академията стартира на 15ти април 2023, но регистрацията е възможно и след това.

Регистрация